Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb - E

Technologie staveb - E (122TSE1)

1. přednáška: ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Vazba na zákonné předpisy, vývojový diagram celého procesu výstavby. Vliv projektu na technologie a dobu výstavby, zhotovitel, autorský dozor, členění procesů. Technologický postup, úvod do časového plánování.

2. přednáška: ZEMNÍ PRÁCE
Třídy těžitelnosti, druhy vykopávek (jáma, šachta, rýha, zářez, odkopávka a prokopávka). Stroje pro zemní práce. Rypadla, nakladače a dozery (rozdělení, vhodnost s ohledem na objem, třídu těžitelnosti a druh vykopávky, přepravní vzdálenost). Stroje pro těžbu a dopravu. Skrejpr, grejdr, ostatní stroje (vhodnost s ohledem na objem, třídu těžitelnosti a druh vykopávky, přepravní vzdálenost). Stanovení výkonnosti strojů a strojních sestav.

3 přednáška: ZEMNÍ PRÁCE:
Pažení (montáž a demontáž, vhodnost nasazení), příložné, zátažné, hnané, záporové, štětovnicové, pažící boxy, kluznicové pažení. Piloty a milánské stěny. Druhy odvodnění. Násypy, zásypy, obsypy. Technologie zhutňování, stroje pro hutnění (desky úderové a vibrační, pěchy, válce). Hutnící účinek. Dopravní prostředky (druhy, vhodnost s ohledem na dopravní vzdálenost).

4. Přednáška: BETONÁŘSKÉ PRÁCE
Tradiční a systémová bednění svislých a vodorovných konstrukcí, proces bednění a odbednění. Vhodná projekční řešení. Materiály na bednění. Konstrukční systémy, montáž a demontáž bednění svislých konstrukcí (stěny pravoúhlé a nepravidelných tvarů, sloupy pravoúhlé a kruhové).

5. Přednáška: BETONÁŘSKÉ PRÁCE A ZDĚNÍ
Doprava a ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování. Armování (pruty, sítě, rolovací výztuž) svislých a vodorovných konstrukcí. Pohledové a samozhutnitelné betony.

6. přednáška: ZVEDACÍ PROSTŘEDKY, LEŠENÍ
Rozdělení zvedacích prostředků, věžové jeřáby a autojeřáby. Lávky, výtahy. Lešení - rozdělení dle účelu, materiály. Lešení trubkové, modulové a rámové, konstrukční systémy a vhodnost nasazení.

7. přednáška: KROVY, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Rozdělení střech. Typy šikmých střech a způsob montáže. Krytiny a způsoby montáže. Druhy materiálů na klempířské práce, technologické postupy. Bezpečnost práce na střechách

8. přednáška:
Úvod do problematiky, funkce procesů, přehled procesů, jakostní požadavky, zákonné předpisy. Základní pojmy, členění procesů, sled procesů, základní časové grafy, časové plánování. Zásady řešení technologických postupů Vývojový diagram procesů vnitřních a dokončovacích prací. Příčky - úvod do problematiky. Příčky – příčky celistvé, monolitické, montované

9. přednáška:
Úpravy povrchů – úvod, omítky – klasické, technologický postup, jakost, poruchy Úpravy povrchů – omítky tenkovrstvé, speciální, sanační, technologie, jakost, poruchy

10. přednáška:
Úpravy povrchů – zateplovací systémy, technologie, jakost, poruchy. Obklady vnitřní, vnější – členění, vlastnosti. Obklady vnitřní, vnější – technologie, jakost, poruchy

11. přednáška:
Podkladní a nášlapné vrstvy podlah (monolitické, stěrkové, ze syntetických pryskyřic, anhydritové. Nášlapné vrstvy podlah – teraso, dlažby, PVC, dřevěné, textilní aj., technologie, jakost, poruchy

12 přednáška: VÝSTAVBA OBJEKTU A INVESTIČNÍCH CELKŮ
Základní pojmy, výrobní proces stavby a objektu. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu, technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Příprava a řízení výstavby investičních celků.

Název Velikost Typ Stáhnout