Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb - E

Technologie staveb - E (122TSE1)

Základní popis:

Předmět: Technologie staveb - E (122TSE1)
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 4P + 2C
Počet kreditů: 7
Zakončení: z,zk

Anotace:

Úvod do oboru technologie staveb. Význam stavebně technologické přípravy pro realizaci stavby. Členění stavebních procesů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek. Výstavba a demontáž pažení (příložné, zátažné, hnané, pažící boxy, záporové, pilotové a milánské stěny), hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, návrh bednění, ukládání výztuže, ukládání, hutnění a ošetřování čerstvého betonu, záběry betonáže. Jeřáby, výtahy. Lešení, třídy, konstrukční systémy. Krovy, střešní plášť, klempířské práce. Realizace příček, rozvodů instalací, úprav povrchů, podkladních a nášlapných vrstev podlah, fasádních plášťů, a kompletačních dokončovacích prací, kotevní techniky. Výstavba objektů a investičních celků. Prostorová, technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Příprava a řízení výstavby investičních celků.

Cíle předmětu:

Cílem výuky je naučit studenty zásady přípravy a realizace stavebních procesů hrubé stavby, vnitřních a dokončovacích prací včetně sledování bezpečnostních, environmentálních a jakostních požadavku na daný proces a seznámit studenty se základy stavebně technologického projektování.

Další literatura pro studium:

• Kočí: Technologie pozemních staveb I - Tech. stav. procesů, VUT Brno 1991
• Hájek, Pavlis : Příčky
• Barták : Fasády a jejich rekonstrukce
• Měšťan : Omítky
• Coufal : Dřevěné obklady
• Hájek: Obklady stěn a stropů
• Ambrožová : Natíráme, malujeme
• Hájek : Kladení a oprava podlah a podlahovin
• Vaněk : Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví
• Krejčí : Mechanizace ve stavebnictví 1998
• Jurček,I.: Technológia pozemných staveb I, Alfa Bratislava 1992

Podmínky pro udělení zápočtu:

Účast na cvičeních, průběžné odevzdávání úloh dle pokynů cvičícího a úspěšné absolvování dvou testů

Doporučená literatura:

• Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, ČVUT Praha 1999
• Vejvara, K.: Technologie staveb - Lešení, ČVUT Praha 1999
• Musil, F., Popenková, M. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 2, STU Bratislava 2004
• Zapletal, I., Jarský, Č. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 3, STU Bratislava 2006
• Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008
• Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 1, STU Bratislava 2002