Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb L3

Technologie staveb L3 (122TS3)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie staveb 3 – Příprava a realizace objektů a staveb
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 7
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
5
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Další požadavky na studenta: Absolvování 122TS2

Stručná anotace předmětu:

Výstavba objektů a investičních celků – základní pojmy. Výrobní proces objektu. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principů projektového řízení. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafů. Simulace procesu výstavby pomocí grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.

Cíl předmětu:

Naučit studenty vytvoření modelustavění objektu a investičního celku pro jeho přípravu, řízení jeho realizace aúdržbu.

Doporučená literatura:

  • Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2005
  • Jarský, Č. – Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
  • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou 2000