Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb R

Technologie staveb R (122TS1R)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie staveb R
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 3 / 1
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
5
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Stručná anotace předmětu:

Rozdělení procesů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, pažení, hutnění, odvodnění, stroje pro těžbu dopravu a hutnění hornin. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Výroba a doprava betonové směsi. Bednění tradiční a systémová, ukládání výztuže, ukládání a hutnění betonové směsi, ošetřování čerstvého betonu. Montážní práce. Výstavba zděných konstrukcí. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Cíl předmětu:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí. Seznámit se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení).

Podmínky pro udělení zápočtu:

Účast na cvičeních (max. 2 absence), odevzdání správně vypracovaných cvičení v termínech určených cvičícím a úspěšné vypracování dvou testů.

Doporučená literatura:

  • Ladra,J.,Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002
  • Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001
  • Technologické informace K 122
  • Zákonné předpisy, platné ČSN
  • Kočí,B.a kol.:Technologie pozemních staveb 1-Technologie stavebních procesů,1997.AN CERM Brno
  • Juríček a kol.:Technológia pozemných stavieb-hrubá stavba,2001. Jaga group Bratislava
  • Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008