Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie a provoz stavby

Technologie a provoz stavby (122TPS)

Předpokladem pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání (dle požadavku cvičícího) obou cvičení (včetně ev. opravy či doplnění cvičení) a úspěšné absolvování písemného závěrečného testu na cvičení (opět dle požadavku cvičícího)

Název Velikost Typ Stáhnout