Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie dopravních staveb

Technologie dopravních staveb (122TDS)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie dopravních staveb
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 8
Rozsah studijního předmětu: 2P
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
zk
Forma výuky: Přednášky
Vyučující: Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu:

Předmět se zabývá technologiemi využívanými pro přípravu, realizaci a kontrolu kvality dopravních staveb, návrhem a využitím mechanizace, strojního vybavení a pomocných konstrukcí pro tyto práce.

Definuje základní požadavky na návrh, přípravu, provádění a kontrolu kvality v kontextu platných právních a technických předpisů ve vztahu k procesům na straně účastníků výstavby. Zabývá se technologiemi prací, tj. zemních prací, zajištění výkopů a stavebních jam, přípravou stavební pláně a jejím zlepšováním, technologii železobetonových monolitických konstrukcí, vč. výroby, zpracování a ošetřování betonu, návrhu a realizaci bednění, výrobě, montáži a kontrole výztuže, technologii výstavby mostů, návrhem a využitím zdvihacích prostředků.

Doporučená literatura:

  • Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN 80-85920-61-1
  • Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN 80-85920-10-7
  • Vaněk, A.: Přehled světové techniky - strojů pro stavebnictví - Bauma 1998. 1. vydání. Macík, 1999, 251 s.
  • Zapletal, I. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I. STU Bratislava, 2002
  • Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992 - Přednášky, firemní literatura, odborné časopisy