Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie aplikací stavebních dílců

Technologie aplikací stavebních dílců (122TASD)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie aplikací stavebních dílců
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 2
Rozsah studijního předmětu: 2P + 0C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
zk
Forma výuky: Přednášky
Vyučující: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.

Stručná anotace předmětu:

Předmět TASD je koncipován jako povinný předmět prostudenty oboru L (Příprava, realizace a provoz staveb). V tomto předmětu jsoustudenti seznámeni se základními požadavky na materiály a postupy vhodné proprefabrikované konstrukce. Jsou zde představeny nejběžnější materiály, zekterých jsou vyráběny prefabrikáty, technologické postupy při výrobě atechnologické postupy při montáži. Předmět je členěn do následujícíchtematických kapitol. Historie a současnost prefabrikace, seznámení s jejímivýhodami i nedostatky. Kromě základní výroby stavebních dílců betonových propozemní i inženýrské stavby je pozornost věnována výrobě kovoplastických dílcůpro obvodové pláště, keramickým dílcům, sádrokartonovým dílcům, dílcům na bázidřeva, střešním izolačním dílcům, plátovaným plechům a další drobnéprefabrikaci.

Cíle předmětu:

Seznámení studentů s výhodami a možnostmi využití prefabrikace ve stavebnictví. Ukázky vhodného použití prefabrikace na pozemních a inženýrských stavbách. Ukázky montážních postupů a strojního zařízení.

Doporučená literatura:

 • A.van Acker, The Design of Precast Concrete Structures, Course for Sudents and Designers, Belgie, 2003
 • R.ERTL, Toleranzen in Hochbau, R.Müller Verlag
 • EUROKOD EU2-1992-1-1 - Navrhování prefabrikátů
 • ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
 • ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
 • ČSN EN 12350-3 Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška VeBe
 • ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
 • ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
 • ČSN EN 12350-6 Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
 • ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
 • ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
 • ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí