Úvod Výuka Vyučované předměty Stavebně technologické projektování L

Stavebně technologické projektování L (122STPL)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Stavebně technologické projektování
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 1
Rozsah studijního předmětu: 0P + 2C
Hod. za týden:
3
Kreditů: -
Způsob zakončení:
kz
Forma výuky: Projekt
Vyučující: Ing. Neumann, Pavel Ing.
Další požadavky na studenta: (Absolvování 122TS3 v bakalářském studiu) NE

Stručná anotace předmětu:

Předmět dává ucelený přehled o významu stavebně technologické přípravy pro racionální a ekonomické provedení stavby. Zdůvodňuje nezbytnost této činnosti, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy, tj. v době po převzetí zakázky do výrobního programu firmy. Umožňuje tvorbu podkladů pro řízení a zabezpečování výroby a pro sledování staveništního provozu tak, aby byla zajištěna jeho rentabilita. Předpokládá využití počítačů pro modelování realizace objektu a pro modelování realizace investičního celku.

Garant předmětu:

  • Ing. Neumann, Pavel Ing.

Přednášející:

  • Ing. Pavel Neumann - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Cvičící:

  • Ing. Pavel Neumann - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Cíle předmětu:

Srovnat vstupní znalosti stavebně technologického projektování pro magisterské studenty - absolventy různých bakalářských oborů programu SI.

Doporučená literatura:

  • Svačina, J.: Vývoj nových technológií stavebných procesov. TU Košice 1995
  • Jarský, Č. – Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
  • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou 2000