Úvod Výuka Vyučované předměty Stavební procesy

Stavební procesy (122SPRO)

Plán přednášek:

(přednášející Ing. Pospíchal, Ph.D.)

1. přednáška: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Vývojový diagram celého procesu výstavby. Vliv projektu na technologie a dobu výstavby, zhotovitel, autorský dozor, členění procesů. Technologický postup, úvod do časového plánování.

2. přednáška: ZEMNÍ PRÁCE

Třídy těžitelnosti, druhy vykopávek (jáma, šachta, rýha, zářez, odkopávka a prokopávka). Stroje pro zemní práce. Rypadla, nakladače a dozery (rozdělení, vhodnost s ohledem na objem, třídu těžitelnosti a druh vykopávky, přepravní vzdálenost)Stroje pro těžbu a dopravu.

3. přednáška:

Stroje pro zemní práce. Skrejpr, grejdr, ostatní stroje (vhodnost s ohledem na objem, třídu těžitelnosti a druh vykopávky, přepravní vzdálenost). Stanovení výkonnosti strojů a strojních sestav. Násypy, zásypy, obsypy. Technologie zhutňování, stroje pro hutnění (desky úderové a vibrační, pěchy, válce). Hutnící účinek. Dopravní prostředky (druhy, vhodnost s ohledem na dopravní vzdálenost). Pažení (montáž a demontáž, vhodnost nasazení), příložné, zátažné, hnané, záporové, štětovnicové, pažící boxy, kluznicové pažení. Piloty a milánské stěny. Druhy odvodnění.

4. přednáška: BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Tradiční a systémová bednění svislých a vodorovných konstrukcí, proces bednění a odbednění. Vhodná projekční řešení. Materiály na bednění. Konstrukční systémy, montáž a demontáž bednění svislých konstrukcí (stěny pravoúhlé a nepravidelných tvarů, sloupy pravoúhlé a kruhové). Výpočet tlaku čerstvého betonu. Pohledové betony.

5. přednáška:

Bednění vodorovných konstrukcí (stropy deskové, průvlaky). Doprava a ukládání čerstvého betonu,. Armování (pruty, sítě, rolovací výztuž) svislých a vodorovných konstrukcí.

6. přednáška: ZVEDACÍ PROSTŘEDKY

Rozdělení zvedacích prostředků, věžové jeřáby a autojeřáby. Lávky, výtahy.

7. přednáška (1/2): ZDĚNÍ

Rozdělení systémů, zásady techologických postupů. Skládané stropy.

7. přednáška (2/2): LEŠENÍ

8. – 14. přednáška:

Přednáší doc. Svoboda ... bude doplněno

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Soubory ke stažení:

Název Velikost Typ Stáhnout
Přednáška (Svoboda) - zastřešení (úvod, členění, literatura) 250.27 KB pdf Uložit soubor
Přednáška (Svoboda) - střechy (dělení a typy krovů) 6.29 MB pdf Uložit soubor
Přednáška (Svoboda) - pokrývačské práce 8.44 MB pdf Uložit soubor
Přednáška (Svoboda) - klempířské práce 8.41 MB pdf Uložit soubor
Přednáška - armování 3.03 MB pdf Uložit soubor
Přednáška - lešení 3.03 MB pdf Uložit soubor
Přednáška - ukládání betonu 3.04 MB pdf Uložit soubor
Přednáška - základy zdění 1.69 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 1 - úvodní 947.89 KB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 2 - zemní práce (první část) 2.97 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 3 -zemní práce (druhá část) 1.7 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 4 - zemní práce (třetí část) 2.29 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 5a - bednění svislých konstrukcí 1.61 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 5b - bednění vodorovných konstrukcí 2.28 MB pdf Uložit soubor
Přednáška - tlaky na svislé stěny bednění 1.12 MB pdf Uložit soubor
Přednáška - zvedací prostředky (stavební výtahy a jeřáby) 3.58 MB pdf Uložit soubor
Multimediální učebnice "Řízení výstavby" 1.54 MB pdf Uložit soubor
Stavební zákon platné znění 638.02 KB pdf Uložit soubor