Úvod Výuka Vyučované předměty Stavební procesy

Stavební procesy (122SPRO)

Základní údaje

Název předmětu: Stavební procesy
Kód předmětu: 122SPRO
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 4
Zakončení: z
Doporučený semestr: 6
Vyučující: Svoboda, Pospíchal

Anotace

Úvod do oboru technologie staveb, vazba na zákonné předpisy. Členění stavebních procesů, základní názvosloví. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, pažení, hutnění, odvodnění. Výroba a doprava betonové směsi. Bednění tradiční a systémová, ukládání výztuže, ukládání a hutnění čerstvého betonu, ošetřování čerstvého betonu. Krovy, střešní plášť, klempířské práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ochrana životního prostředí při výstavbě. Požadavky na jakost stavební výroby. Stavební mechanizace (stroje pro těžbu, dopravu a hutnění hornin, zařízení na dopravu betonu, zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky, drobná mechanizace pro dokončovací práce).

Cíle předmětu

Získat základní přehled o procesech z dané oblasti, uvědomit si zásady pro připravenost objektu, pracoviště event. podkladu pro daný proces, zásady technologického postupu daného procesu s důrazem na kontrolní plán jakosti. Tyto vědomosti umožní, na základě znalostí konstrukčních řešení, vypracovat návrh racionálního postupu realizace procesů s důrazem na efektivní rozhodovací kritéria a plán kontrol.

Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na cvičení (max. 2 absence), vypracování zadaných cvičení a jejich odevzdání v určených termínech (tedy nikoli až v zápočtovém týdnu) a úspěšné vypracování dvou testů.

Doporučená literatura

 • Jarský, a kol.: Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
 • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vltavou 2000
 • Juríček, I.: Technológia pozemných stavieb I, Alfa Bratislava 1992
 • Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb, VUT Brno 1997
 • Kočí, B. a kol: Technologie pozemních staveb I - Technologie stavebních procesů, VUT Brno 1997
 • McEvoy, M.: External Components, Essex 1994
 • Musil, F. a kol.: Technologie pozemních staveb I - Návody do cvičení, CERM Brno 2002
 • Pitchl, W.: Handbuch der Gebaüdetechnik, Düsseldorf 1996
 • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, ČVUT Praha 1999
 • Vejvara, K.: Technologie staveb - Lešení, ČVUT Praha 1999
 • Ostatní materiály uvedené v podkladech k přednáškám a ke cvičením