Úvod Výuka Vyučované předměty Stavební mechanizace

Stavební mechanizace (122SME)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Stavební mechanizace
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 7
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
5
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu:

Předmět se zabývá problematikou mechanizace procesů a jejími stupni. Seznámí se s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Vypracování zadaných cvičení a prezentace semestrální práce na závěrečném studentském workshopu.

Doporučená literatura:

  • Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN 80-85920-61-1
  • Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN 80-85920-10-7
  • Vaněk, A.: Přehled světové techniky - strojů pro stavebnictví - Bauma 1998. 1. vydání. Macík, 1999, 251 s.
  • Zapletal, I. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I. STU Bratislava, 2002
  • Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992 - Přednášky, firemní literatura, odborné časopisy