Úvod Výuka Vyučované předměty Řízení správy, provozu a údržby budov

Řízení správy, provozu a údržby budov (122RSPB)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Řízení správy, provozu a údržby budov
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 1
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
5
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Ondřej Štrup

Stručná anotace předmětu:

Přímo navazuje na předmět „Provozování a správa budov (122PSB)“ bakalářského stupně. V tomto pokračování se studenti seznámí se strategickým přístupem k nemovitostem a prostoru. Cílem je seznámit studenty s vnímáním facility managementu jako strategické podpory rozvoje každé společnosti. Budovy, prostory a infrastruktura jsou zde prezentovány jako nástroje, které podporují zvýšení produktivity práce ve firmách. V celosemestrálním projektu studenti vytvoří kompletní postup, jak od  návrhu strategie facility management podpory, přes specifikaci podpůrných potřeb vytvořit konkrétní požadavky, ty rozpracovat do konkrétní specifikace služby (SL) a toto shrnout do úrovně implementační studie optimalizace facility management podpory (včetně specifikace očekávaných přínosů a specifikace rizik). Studenti tak doplní taktické a provozní znalosti získané v bakalářském stupni o vyšší manažerské vnímání strategie.