Úvod Výuka Vyučované předměty Provozování a správa budov

Provozování a správa budov (122PSBU)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Provozováni a správa budov
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 7
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Ondřej Štrup

Stručná anotace předmětu:

Optimální formu provozu v objektech řídí obor nazývaný FACILITY MANAGEMENT, jehož integrální součástí je správa, provoz a údržba budov. Předmět „Provozováni a správa budov" by měl studenty seznámit s principy a obsahem celého oboru facility management, který se podle nové normy ČSN EN 15221-1 skládá ze dvou hlavních oblastí: Prostor a infrastruktura, Lidé a organizace. Studenti by se měli podrobně seznámit zejména s „prostorem a infrastrukturou". V této oblasti se zaměří zejména na: Správu a řízení prostor, Správu a údržbu infrastruktury objektů (budov, technologie, komunikace atd.), Plánování a řízení nákladů, Optimalizaci řízení provozů nemovitostí, Formy zajištění procesů a jejich řízení (in/outsourcing), Úloha facility managera a jeho charakteristika.