Úvod Výuka Vyučované předměty Provozování a správa budov

Provozování a správa budov (122PSB)

Základní údaje

Název předmětu: Provozování a správa budov
Kód předmětu: 122PSB
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 5
Zakončení: z, zk
Doporučený semestr: 8
Návaznost: .
Vyučující: Svoboda, Štrup

Již od prvopočátku záměru vystavět nový objekt se začínají formovat podmínky pro efektivní užívání tohoto objektu. Optimální formu provozu v objektech řídí obor nazývaný FACILITY MANAGEMENT, jehož integrální součástí je správa, provoz a údržba budov. Předmět „Provozování a správa budov" by měl studenty seznámit s principy a obsahem celého oboru facility management, který se podle nové normy ČSN EN 15221-1 skládá ze dvou hlavních oblastí: Prostor a infrastruktura, lidé a organizace. Studenti by se měli podrobně seznámit zejména s „prostorem a infrastrukturou", které se úzce dotýkají přípravy, výstavby a provozu budov. V této oblasti se zaměří zejména na: Správu a řízení prostor; Správu a údržbu infrastruktury objektů (budov, technologie, komunikace atd.); Plánování a řízení nákladů, vztah investičních a provozních prostředků, sledování finančních aspektů provozu; Optimalizaci řízení provozů nemovitostí (help desky, dispečinky, automatizace budov, MaR, SW nástroje atd.); Formy zajištění procesů a jejich řízení (in/outsourcing); Úloha facility manažera a jeho charakteristika.