Úvod Výuka Vyučované předměty Příprava a řízení projektů

Příprava a řízení projektů (122PRP)

Plán cvičení:

1. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Zadání případové studie výstavbového projektu, nástin životního cyklu, zpracování rámce projektu.

2. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Návrh organizace pro realizaci projektu dle případové studie. Hlavní body studie proveditelnosti a studie dopadu na životní prostředí.

3 cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Prozkoumání hlavních problémů jednotlivých oblastí vedení projektu dle případové studie formou brainstormingu podle zkušeností a názorů studujících. Zpracování a projednání závěrů.

4. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Zpracování jednoduchého hmg životního cyklu projektu dle případové studie (MS Project). Zpracování  hmg výstavby jednoduchého stavebního objektu (CONTEC).

5. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Zpracování jednoduché WBS pro případovou studii s použitím uvedených SW nástrojů, přiřazení odpovědností. Vložení činností a milníků týkajících se zajištění jakosti. Praktický jednoduchý interní audit.

6. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Nácvik základů vedení jednoduchých rizik. Vedení rizik pro případovou studii.

7. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Jednoduché plánování uplatnění pracovní síly, materiálů a strojů a zařízení pomocí CONTEC, MS Excel a MS Project. Jednoduché plánování obstarávání pro projekt.

8. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Jednoduché plánování uplatnění pracovní síly, materiálů a strojů a zařízení pomocí CONTEC, MS Excel a MS Project. Jednoduché plánování obstarávání pro projekt.

9. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Praktické použití v rámci případového projektu s použitím uvedených SW nástrojů.

10. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Zpracování profilu vybraných rolí v projektovém týmu. Zanesení činností souvisejících s lidskými zdroji do hmg projektu vč. nákladů na lidské zdroje. Zpracování jednoduchého modelu informačních toků pro případový projekt. Praktické cvičení v komunikaci mezi členy projektového týmu.

11. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Zpracování profilu vybraných rolí v projektovém týmu. Zanesení činností souvisejících s lidskými zdroji do hmg projektu vč. nákladů na lidské zdroje. Zpracování jednoduchého modelu informačních toků pro případový projekt. Praktické cvičení v komunikaci mezi členy projektového týmu.

12. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Ekonomické hodnocení a financování projektu dle případové studie. Použití SW CONTEC, Excel a MS Project.

13. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Zpracování jednoduchých sestav pro účastníky případového projektu.

14. cvičení: Ing. Pavel Neumann, Ing. Mária Párová

Zápočtový test, zápočet.

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Název Velikost Typ Stáhnout