Úvod Výuka Vyučované předměty Příprava a řízení projektů

Příprava a řízení projektů (122PRP)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Příprava a řízení projektů
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 1
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
5
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Další požadavky na studenta: (Absolvování 122TS3 v bakalářském studiu) NE

Stručná anotace předmětu:

Základní poznatky o řízení projektů v oblasti investičního procesu. Řízení, projektový přístup k řízení, projekt, uplatnění stavebně technologických hledisek. Definování cílů projektu. Strukturování projektu do činností. Projektový manažer a projektový tým. Organizace a řízení projektu - rizika projektu, ohodnocování činností projektu, koordinace, přehled oblastí znalostí projektového řízení. Návrh, příprava projektu s respektováním stavebně technologických hledisek, zdroje financování projektu, efektivnost vynaložených prostředků. Techniky a technologie projektového řízení. Projektové řízení ve výstavbě - organizování, plánování, řízení a kontrola výstavbových projektů. Projektový kontroling a řízení průběhu realizace projektu, rozhodování a ovlivňování realizace projektu vzhledem ke správné technologii výstavby. Užití výpočetní techniky a příslušného programového vybavení pro přípravu a řízení projektů. Uvedení projektu do užívání.

Cíl předmětu:

Naučit studenty zásady přípravy a řízení realizace projektů v investiční výstavbě.

Garant předmětu:

 • Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha-Dejvice
  • mobil: 602 655 757
  • telefon: 224 354 590
  • fax: 224 354 592
  • e-mail: jarsky@fsv.cvut.cz

Přednášející:

 • Ing. Jan Doležal, CSc., MBA - Škoda Praha, a.s.
 • Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Cvičící:

 • Ing. Pavel Neumann - Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Ing. Mária Párová - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doporučená literatura:

 • Dolanský, V. – Měkota, V. – Němec, V.: Projektový management, Grada, Praha 1996
 • Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, Praha 2000
 • Staněk, J.: Management realizace projektů spojených s výstavbou, ČKAIT Praha 2001
 • Jarský, Č. – Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
 • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou 2000
 • Shtub, A.: Project management: Engineering, technology and implementation. Shlomo Globerson Englewood Cliffs Prentice Hall International, Inc. 1994
 • Oleríny, M.: Řízení stavebních projektů: claimový management. C. H. Beck Praha 2005
 • firemní literatura, odborné časopisy, internet