Úvod Výuka Vyučované předměty Příprava a realizace objektů a staveb

Příprava a realizace objektů a staveb (122PROB)

Plán cvičení:

1. cvičení:

Zadání, výběr procesů z předložené nabídky. Technologický postup.

2. cvičení:

Příčky – technologický postup, postupový diagram, kontrolníbody jakosti, rizika.

3. cvičení:

Příčky - časový plán realizace v objektu, rozpočet.

4. cvičení:

Omítky, obklady –technologický postup, postupový diagram, kontrolní body jakosti, rizika.

5. cvičení:

Omítky, obklady - časový plán realizace v objektu, rozpočet.

6. cvičení:

Podkladní a nášlapné vrstvy podlah, technologický postup,postup. diagram.

7. cvičení:

Podkladní a nášlapné vrstvy podlah – časový plán realizace v objektu, kontrolní body jakosti,rizika, rozpočet. Sled činností provedených procesů, celkový časový plán

8. cvičení:

Zadat konkrétní objekt (možno použít z projektu). Rozsah zadané dokumentace = minimálně typické podlaží, řez a technické zpráva (popis jednotlivých konstrukcí). Pro zadaný objekt vypracovat schéma postupu výstavby jednotlivých technologických etap.

9. cvičení:

Pro zadané technologické etapy vypracovat rozborový list (důraz na sled procesů, výkaz výměr řešit jen zjednodušeně).

K jednotlivým procesům vyhledat odpovídající normy času, doplnit nutné technologické přestávky, nasazení rozhodujících strojů, volba pracovních kolektivů.

10. cvičení:

Z rozborového listu sloučit jednotlivé procesy (dle zásad technologické dělby práce pro agregaci) do technologického rozboru (normálu).

Pro sloučené (agregované) procesy vyhledat potřebné normohodiny a vypočítat doby trvání jednotlivých procesů.

11. cvičení:

Z předchozích dat(technologického rozboru vynést časoprostorový graf, pozor na souběhy jednotlivých procesů a jejich křížení v prostoru, vazby mezi procesy.

Z předchozích dat(technologického rozboru resp. časoprostorového grafu) vynést harmonogram.

Doplnit výstupy o přehledné tabulky a grafy nasazení jednotlivých zdrojů (např. pracovníků).

12. cvičení:

U uvedeného objektu zpracovat časové plány realizace jednotlivých sítí (voda, elektro, kanalizace,plyn apod.).

Zapracovat získané hodnoty do celkového časoprostorového grafu (objekt + sítě).

13. cvičení:

Pro řešený časoprostorový graf resp. jeho zadanou část vypracovat stavebně technologický síťový graf s variantou použití proudové metody stavění a výsledné hodnoty vynést v časoprostorovém grafu.

Vypracování časoprostorového grafu sourodého objektu řazeného do proudové výstavby s důsledným kloubením a vyvažováním proudů (teoretický případ).

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Soubory ke stažení

Název Velikost Typ Stáhnout
DOKONČOVACÍ PRÁCE – PROB – cvičení 34.5 KB doc Uložit soubor
Diagram - Koroze 143.3 KB jpg Uložit soubor
Diagram KZS 138.02 KB jpg Uložit soubor
Diagram Příčka 137.21 KB jpg Uložit soubor
Diagram Mobilní příčka 122.37 KB jpg Uložit soubor
Prezentace - dlazba 111.7 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Klempirske prace 2.66 MB pps Uložit soubor
Prezentace - Kontaktni zateplovaci system 26.62 MB pdf Uložit soubor
Prezentace - Podlahove konstrukce 1.93 MB pps Uložit soubor
Prezentace - Realizace obcanskeho vybaveni 665.98 KB pdf Uložit soubor
Prezentace - Realizace rodinneho domu 4.22 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Rekonstrukce objektu 4.49 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Rekonstrukce stresniho plaste 19.78 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Rozvody tzb 90.24 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Stavebni prace 18.77 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Stavebni prace bytoveho objektu 7.49 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Stavebni prace novostavba 133.29 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Stojni omitani 5.04 MB ppt Uložit soubor
Prezentace - Stropni podhledy 2.62 MB ppt Uložit soubor