Úvod Výuka Vyučované předměty Příprava a realizace objektů a staveb

Příprava a realizace objektů a staveb (122PROB)

Základní údaje

Název předmětu: Příprava a realizace objektů a staveb
Kód předmětu: 122PROB
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 4
Zakončení: z, zk
Doporučený semestr: 7
Návaznost: 122SPRO
Vyučující: Jarský, Popenková

Anotace

Úvod, příčky, komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů vnitřní a vnější, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Důraz je kladen na připravenost stavby event. podkladu, technologický postup, jakost výrobního procesu, analýzu rizik ve vazbě na postup prací, vazby mezi procesy, bezpečnost práce.

Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty. Kontrola kvality stavební produkce. Přípravavý stavby investičních celků. Uplatnění proudové metody stavění při stavění investičních celků v tržních podmínkách. Zásady projektování organizace výstavby. Modelování procesu výstavby pomocí síťových grafů, stavebně technologický síťový graf. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.

Anglická anotace

Realisation ofplasters, chimneys, facings, paintings, soffits, wallpapers, floors, frontsetc. The emphasize is placed on readiness of a building, resp. of a foundation, technological process, quality control, process economy and exploitation of programs for constructions planning and scheduling.

Návaznost

Výuka vnitřních a dokončovacích prací navazuje na znalosti studentů z předmětů pozemního stavitelství.

Cíl

Získat přehled o dané oblasti, uvědomit si zásady pro připravenost objektu, pracoviště event. podkladu prodaný proces, zásady technologického postupu daného procesu s důrazem na kontrolní plán jakosti. Tyto vědomosti umožní, na základě znalostí konstrukčních řešení, vypracovat návrh racionálního postupu realizace procesů.

Ukončení

Test písemný, ústní zkouška

Přednášející

  • Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Garant

  • Ing.Pavel Neumann

Doporučená literatura:

  • Zapletal, I., Jarský, Č. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 3, STU Bratislava 2006
  • Musil, F., Popenková, M. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 2, STU Bratislava 2004
  • Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 1, STU Bratislava 2002
  • Jarský, a kol.: Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
  • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vltavou 2000