Úvod Výuka Vyučované předměty Manažerství kvality ve stavebnictví

Manažerství kvality ve stavebnictví (122MKS)

Videa jsou výukovou pomůckou pro pochopení problematiky Jakosti = Kvality ve stavebnictví, kde mluvený výklad může ještě lépe přispět k pochopení této problematiky.

Tato videa jsou tedy výukovou pomůckou pro předmět magisterského studia 122KRJS, ale pro svoji obsahou stránku mohou posloužit i pro snadnější pochopení potřeb kvality produktu/procesu či obecně jakékoliv činnosti, i pro předmět 122MKS bakalářského studia.

Odkaz: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&id=169

Poznámka: Tyto výukové materiály jsou pouze doporučením K122, nicméně se nepokládá za povinnost studenta se z těchto materiálů učit.

Název Velikost Typ Stáhnout