Úvod Výuka Vyučované předměty Construction planning and operation

Construction planning and operation (122CPLO)

Základní údaje

Název předmětu: Construction planning and operation
Kód předmětu: 122CPLO
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 4
Zakončení: c, ex
Doporučený semestr: 7
Návaznost: 122COPR
Vyučující: Jarský

Anotace

Výstavba objektů a investičních celků – základní pojmy. Výrobní proces objektu. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principů projektového řízení. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafů. Simulace procesu výstavby pomocí grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.

Doporučená literatura

  • Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2005
  • Jarský, Č. – Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
  • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou 2000