Úvod Výuka Vyučované předměty Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi

Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi (122BOZF)

Plán přednášek:

1. Přednáška:

Seznámení s obsahem předmětu, obsah přednášek a cvičení, ost. při zprac. pl. BOZP, podmínky zápočtu, získání Osvědčení, schema legislativy, Sm. 92/57/EHS, zavedení KOO BOZP v ČR, názvosloví.

2. Přednáška:

Zákon 309/2006Sb. - zákon BOZP, NV č.591 + 592/2006 Sb., paragrafy + přílohy.

3. Přednáška:

Zákon 183/2006Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb.

4. Přednáška:

Vyhláška č. 526/2006 Sb. - stavební řád - výtah, vyhláška č. 268/2009 Sb. obec. pož. na výst. - výtah.

5. Přednáška:

Výtah ze zákonu 262/2006 Sb. - zák. práce, výtah z NV č. 101/2005 Sb.

6. Přednáška:

Obsah a sestavení plánu BOZP dle zák.č.309/2006 Sb., zpracování jednotlivých druhů projektové dokumentace.

7. Přednáška:

Zákon 251/2005Sb. - zákon o inspekci, jeho uplatňování v praxi, pohled OIP na KOO BOZP.

8. Přednáška:

NV č. 362/2005 Sb. - práce ve výškách, OOPP.

9. Přednáška:

Plán BOZP - Exel, software souvisejíci s problematikou, práce KOO BOZP, foto ze staveb.

10. Přednáška:

Praktické zkušenosti z výběových řízení na stanovení KOO BOZP.

11. Přednáška:

Odměna KOO BOZP, pojištění, podmínky pro získání Osvědčení.

12. Přednáška:

Speciélní rizika+ stavby, kde neplatí obecné bezpečnostní předpisy.

 

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Soubory ke stažení:

Název Velikost Typ Stáhnout
Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 259 KB doc Uložit soubor
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 292.5 KB doc Uložit soubor
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (Bezpečnost a ochrana zdraví) 208 KB doc Uložit soubor
Zákon č. 262/2006 zákoník práce - pracoviště 243.5 KB doc Uložit soubor
Zákon č. 262/2006 zákoník práce - kompletní 1.15 MB doc Uložit soubor