Úvod Výuka Vyučované předměty Právní předpisy při realizaci staveb

Právní předpisy při realizaci staveb (105PPRS)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Právní předpisy při realizaci staveb
Typ předmětu: Povinný
Rozsah studijního předmětu: 2P + 0C
Kreditů: 2
Způsob zakončení:
zk
Forma výuky: Přednášky
Katedra zajišťující výuku: K105 - Katedra společenských věd

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

Doporučená literatura:

  • [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • [2] Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha , 2008