Laboratorní deník

Datum: 30.05.2016 / Program robotického kreslení spirály

 • optimalizace pracovního prostředí (montáž držáků SmartPadu na stěnu, instalace přídavné síťové karty)
 • programování pohybů robotické tužky
 • vyzkoušení kreslení spirály
 • návrh a objednávka dílů pro grip
 • návrh a objednávka stavebních objektů/dílců pro model zdění


Datum: 26.05.2016 / Mapování vstupů/výstupů ve WorkVisual

 • instalace programu WorkVisual
 • propojení počítače s robotem
 • mapování vstupů a výstupů (X41: DO13 + DO14)
 • ověření výstupních signálů (zkoušečka napětí)


Datum: 25.05.2016 / Návšteva školicího střediska KUKA

 • konzultace ohledně vstupů/výstupů (I/O)
 • získání manuálů a programů od KUKA
 • ostatní dotazy (SW, programování, bezpečnost práce)


Datum: 23.05.2016 / Vývoj nástroje: Robotická tužka

 • nákup součastek a dílů pro robotickou tužku
 • modelování pohybů robotické tužky
 • první kreslící pokusy a jednoduché programy


Datum: 19.05.2016 / Modelování technologických procesů zdění 2

 • programování (modul nanášení malty)
 • modelování pohybů a nastavení rychlosti
 • problem singularity (A4, pohyb: 8 cihla -> místo zdění)

Videoukázka: Modelování technologických procesů zdění 2:


Datum: 17.05.2016 / Modelování technologických procesů zdění 1

 • příprava podkladů a výkresů
 • modelování pohybů a proměření souřadnic
 • první program (přemístění cihel z palety do stanoveného místa zdění)

Videoukázka: Modelování technologických procesů zdění 1:


Datum: 13.05.2016 / Programovací prostředí KRC4 compact

 • seznámení s prostředím (KRC4 compact)
 • první jednoduché programy pohybu robota
 • cyklické programovatelné pohyby (paletizace)

Videoukázka: první pokusy :


Datum: 10.05.2016 / Seřízení a kalibrace

 • seřízení a kalibrace robota (S1 až S6)
 • proměření nástroje (metoda XYZ referenční)
 • proměření báze / pracovní plochy (3-bod metoda)
 • ověření pracovního dosahu robota
 • ruční ovládání robota za pomoci SmartPadu
 • spuštění prvního testovacího programu
 • kontrola maximální rychlosti pohybu (T2, 100%)
 • zkouška dynamickým rázem na stojan

Videoukázka maximální rychlosti pohybu a zkoušky dynamickým rázem :


Datum: 09.05.2016 / Uvedení do provozu

 • zapojení konektorů a kabelů (robot - řídicí jednotka - SmartPad)
 • první spuštění systému KRC4 Compact
 • kontrola funkčnosti pohonů robota (režim uvedení do provozu)
 • kontrola funkčnosti systému bezpečnostní (X11)

Datum: 06.05.2016 / Montáž stojanu PERI

     

     

 

 • návrh stojanu PERI
 • dodání dílců do laboratoře
 • montáž stojanu PERI
 • kontrola stability a rovinnosti pomocí vodováhy

Datum: 02.05.2016 / Doprava robota do laboratoře

 • příprava místnosti / úklid
 • kontrola elektrické sítě 230V
 • přemístění robota do laboratoře
 • kontrola dodávky