Foto a video galerie

Datum: 02.05.2016 / Doprava robota do laboratoře

Datum: 06.05.2016 / Montáž stojanu PERI

     

     

 

Datum: 09.05.2016 / Uvedení do provozu

Datum: 10.05.2016 / Seřízení a kalibrace

Videoukázka maximální rychlosti pohybu a zkoušky dynamickým rázem :


Datum: 13.05.2016 / Programovací prostředí KRC4 compact

Videoukázka: první pokusy :


Datum: 17.05.2016 / Modelování technologických procesů zdění 1

Videoukázka: Modelování technologických procesů zdění 1:


Datum: 19.05.2016 / Modelování technologických procesů zdění 2

Videoukázka: Modelování technologických procesů zdění 2:


Datum: 23.05.2016 / Vývoj nástroje: Robotická tužka


Datum: 25.05.2016 / Návšteva školicího střediska KUKA


Datum: 26.05.2016 / Mapování vstupů/výstupů ve WorkVisual


Datum: 30.05.2016 / Program robotického kreslení spirály