Úvod Ostatní Stavební kniha 2010

Stavební kniha 2010

Katedra technologie staveb informuje o vydání knihy:

Stavební kniha 2010: Kontrolujeme provádění staveb

Autor: Kolektiv autorů
Formát: A4
Počet stran: 200 str.
Vydavatel: IC ČKAIT, Praha 2010

Stavební kniha se stala pravidelnou dubnovou ročenkou, vydávanou při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. První část (34 str.) je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2009.

Podle nové metodiky zjišťování ve statistice jsou zpracovány tabulky, grafy a komentáře dokumentující vývoji a strukturu stavebních prací, stavebních povolení a bytové výstavby. Odborná část knihy má podtitul Kontrolujeme provádění staveb a je věnována investorům, kterým má být nápomocna při orientaci v procesu přípravy, provádění, dokončování a udržování staveb.

Abychom zajistili dobře provedenou stavbu podle projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením, se správným použitím stavebních materiálů a výrobků je třeba zabezpečit důkladnou kontrolu provádění prací nezávislým odborníkem – technickým dozorem.

Z obsahu:

Vysvětlení pojmů, Příprava staveb, Územní plánování a požadavky na zajištění územního rozhodnutí, Dokumentace staveb, Průzkumy staveb, jejich význam a hodnocení, Základní kritéria pro výstavbu, Povolování a ohlašování staveb, Provádění a vedení staveb, Požadavky na výrobky určené k zabudování do stavby, Kontrola, dokončování a přejímky staveb, Řešení sporů v procesu provádění.

Poslední kapitola na fotografiích dokumentuje nevhodné postupy provádění, nekvalitně provedené práce a nešvary, které se na stavbě stále vyskytují.

Obálka: