Úvod Novinky Úspěch studentů oboru L v mezinárodní soutěži

Úspěch studentů oboru L v mezinárodní soutěži

Úspěch studentů oboru L v mezinárodní soutěži
28.05.2018

Velkého mezinárodního úspěchu ve světovém finále soutěže Trail by VINCI Construction, konaném ve dnech 17. až 18. května 2018 v Annecy ve Francii dosáhl tým Czechi(de)a studentů 5. ročníku oboru Příprava, provoz a realizace staveb z Fakulty stavební ČVUT.
Tým ve složení Radek Benetka, Jakub Starosta, Lucie Stupková a Jakub Volf zaujal porotu svým světově unikátním projektem robotického čistícího zařízení pro úklid staveniště Květa 001 a v konkurenci čtrnácti týmů získal první cenu Leonard a s ním i možnost stáže ve stejnojmenném inkubátoru startupů v Paříži. Vznik konceptu robota Květa byl vyvolán potřebou řešit efektivně znečištění stavenišť různými produkty stavebních prací jako je zemina, zbytky betonu, malt, výztuže a plastových obalů. Robot je koncipován jako autonomní zařízení, schopné v kombinaci s GPS a BIM modelem staveniště detekovat oblasti výskytu znečištění, efektivně ho odstraňovat a sesbíraný materiál poté účinně recyklovat v centrální dokovací stanici, která zároveň slouží k nabíjení baterií elektřinou poháněného robota. Projekt počítá v případě rozsáhlejších staveb i s koordinací rojů těchto robotů a představuje zajímavý příspěvek českých studentů k nastupujícímu konceptu digitalizovaného Stavebnictví 4.0.
Vítězná cesta týmu Czechi(de)a započala na Katedře technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde v zimním semestru 2017 vznikl v rámci předmětu Robotické technologie ve stavebnictví prvotní nápad na vítězný projekt čistícího robota. Jednou ze dvou úloh v rámci tohoto předmětu, seznamujícího v přednáškách studenty s posledním vývojem na poli stavební robotiky a pokročilých technologií pro Stavebnictví 4.0 jako je 3D tisk nebo drony, byl totiž právě návrh konceptu robotické technologie, řešící nějaký konkrétní problém z praxe. Nápad byl rozveden do ppt prezentace a videa pod vedením garanta předmětu ing. Michala Kováříka a v závěrečné fázi také mentora týmu doc. Ing. Jiřího Kolíska, PhD. z Kloknerova ústavu ČVUT.
První ročník mezinárodní soutěže čtyřčlenných studentských týmů, organizovaný globální společností VINCI Construction, nabízel tři soutěžní témata:·Stavba zítřka, Trvalé stavby a Město na povrchu i pod ním. Do finále bylo vybráno čtrnáct vítězů lokálních kol celkem ze1 259 účastníků 77 různých národností z 58 zemí a 350 vysokých škol a univerzit. Česko – slovenské kvalifikace, která se konala dne 19.dubna v centrále společnosti SMP CZ, a.s. v Praze, se zúčastnilo celkem pět týmů ze dvou univerzit, na celkovém druhém místě se umístil tým CTU Rangers taktéž z Katedry technologie staveb FSv ČVUT s projektem bednících mobilních minibotů. Třetí místo obsadil tým Wonders of Tomorrow z TU Žilina s projektem modulárního stavebního systému.
Kvalitu vítězného projektu podtrhuje fakt, že součástí ceny Leonard je nabídka pro členy vítězného týmu dále rozvíjet jejich úspěšný nápad ve formě startupu v inkubátoru nápadů Leonard v Paříži a dotáhnout tak celý projekt do podoby funkčního zařízení, takže je naděje, že tento originální nápad dojde reálného uplatnění ve stavební praxi.