Úvod Novinky Promoce absolventů magisterských studijních oborů

Promoce absolventů magisterských studijních oborů

26.08.2014

P r o m o c e 

absolventů navazujících magisterských studijních oborů

Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají

ve čtvrtek 25. září 2014  v Betlémské kapli.

                               9.00  hod.       Architektura a stavitelství   (A – L)                                                     

                             11.00  hod.       Architektura a stavitelství   (M – Ž)

                             13.00  hod.       Management a ekonomika ve stavebnictví

                                                      Projektový management a inženýring

                                                      Stavební management

                                                      Příprava, realizace a provoz staveb

                                                      Konstrukce a dopravní stavby

                                                      Materiálové inženýrství

                                                      Vodní hospodářství a vodní stavby

                                                      Inženýrství životního prostředí

                              15.00 hod.       Inteligentní budovy

                                                      Konstrukce pozemních staveb

                                                      Budovy a prostředí

                                                      Integrální bezpečnost staveb

                                                      Geoinformatika

                                                      Geodézie a kartografie                      

 

                                                                                      prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 

                                                                             proděkan pro pedagogickou činnost   

                                                                                                      v.r.

Prosíme absolventy, aby se dostavili  40 minut před  začátkem  své promoce do salonku Betlémské kaple.

Upozornění:  pro děti do tří let je účast na promoci nevhodná.