Úvod Novinky POPbeton na mezinárodní konferenci vynálezů

POPbeton na mezinárodní konferenci vynálezů

POPbeton na mezinárodní konferenci vynálezů
10.09.2014

V úterý 9.9.2014  se v rámci konference Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě http://jdem.cz/bbcwh5, kterou pořádal  Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví, Evropským patentovým úřadem a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu u příležitosti 95. výročí založení Patentového úřadu v Praze, uskutečnila výstava vynálezů, které vznikly na pracovištích vysokých škol.

Katedra technologie staveb zde prezentovala některé své vynálezy, které vznikly ve spolupráci Stavební fakulty ČVUT v Praze a VŠCHT v Praze. Jednalo se sérii vynálezů založených na principu alkalicky aktivovaných úletových popílků. Prezentována byla patentová řešení:

Popílkový beton - PV 2007-269

Způsob přípravy stavebních prvků na bázi alumosilikátových polymerů - PV 2010-779

Vylehčené materiály na bázi alumosilikátových polymerů - PV 2011-158