Úvod Aktivity katedry Obhajoby disertačních prací Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. vystudoval Fsv ČVUT v Praze v roce 2003 a studia zakončil v roce 2010 obhajobou disertační práce na téma "Algoritmizace procesů zařízení staveniště". Od roku 2003 pracuje v zahraničních společnostech zabývajících se informačními technologiemi se specializací na vytěžování otevřených zdrojů.

Téma disertační práce: Algoritmizace procesů zařízení staveniště

Obor: Ekonomika a řízení ve stavebnictví

Datum a místo konání obhajoby: čtvrtek 11. listopadu 2010 v 9 hodin v malé zasedací místn. děkanátu B161

Školitel: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., FSv ČVUT v Praze

Předseda komise: doc. Ing. Václav Beran, DrSc., FSv ČVUT v Praze

Oponenti:

  • prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SR
  • Ing. František Benč, Ph.D., Valbek s.r.o. Liberec
  • Ing. Petr Kolouch, Eurovia CS a.s. Hradec Králové

Fotogalerie z obhajoby: