Úvod Aktivity katedry Obhajoby disertačních prací Ing. Ondřej Šteger, Ph.D.

Ing. Ondřej Šteger, Ph.D.

Téma disertační práce: Kritérium a hodnocení povrchu pohledového betonu

Obor: Ekonomika a řízení ve stavebnictví

Datum a místo konání obhajoby: čtvrtek 11. listopadu 2010 v 10,30 hodin v malé zasedací místn. děkanátu B161

Školitel: Ing. Miloslava Popenková,CSc., FSv ČVUT v Praze

Předseda komise: doc. Ing. Václav Beran, DrSc., FSv ČVUT v Praze

Oponenti:

  • prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SR
  • prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., VŠB-TU Ostrava
  • Ing. Jiří Picek, TBG Metrostav a.s. Praha

Fotogalerie z obhajoby: