K 122
 
  Příprava a realizace staveb  
  multimediální učebnice - demoverze
 
Kapitola 1:
 Úvod
do vědního oboru technologie staveb
Kapitola 2:
 Veřejnoprávní  projednání stavby
Kapitola 3:
 Výrobní proces stavby a objektu
Kapitola 4:
 Technologie  výstavby objektů
Kapitola 5:
 Modelování  stavební výroby
Kapitola 6:
 Zařízení staveniště 
Kapitola 7:
 Realizace stavby 
Kapitola 8:
 Základy teorie  proudového stavění
Kapitola 9:
  Modelování    realizace výstavby pomocí síťových grafů
Kapitola 10:
  Využití počítačů  
pro modelování realizace investičního celku
Kapitola 11:
 Zabezpečení kvality  stavebního díla
Kapitola 12:
 Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb
Kapitola 13:
 Ochrana  životního prostředí při výstavbě
Autoři: Doc. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - vedoucí autorského kolektivu katedry technologie staveb FSv ČVUT Praha, Prof. Ing. František Musil, CSc., Ing. Josef Ladra, Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Richard Motyčka, Ing. Veronika Pivková, Ing. Tomáš Pokorný, Ing. Miloslava Popenková, CSc., Ing. Václav Pospíchal, Ing. Rostislav Štěpán, Marcela Dubnová.
Řešeno v rámci grantu FRVŠ č. 41220, ext.č. F1 1924, v roce 2004, copyright, ISBN, ISSN